НКМЗ виготовляє та здійснює комплектну поставку:
камерних печей з викочування і стаціонарним подом;
колпакових печей;
методичних прохідних роликових печей або печей з кроку балками;
вертикальних печей;
конвеєрних печей;
печей швидкісного нагріву.
Конструкція печей задовольняє найсучаснішим вимогам світового ринку:
забезпечує високу рівномірність і точність нагріву (+ 5 ° C);
охолодження металу в широкому діапазоні швидкостей і температур;
забезпечує високу надійність вузлів і елементів;
використовуються сучасні газопальникові пристрої, що мають в своєму складі швидкісні пальники, вбудовані в фурму подачі охолоджуючого повітря;
пальники мають автоматизоване управління, що забезпечує практично повне згорання палива;
швидкісні пальники мають високі швидкості витікання продуктів згоряння і забезпечують практично повне спалювання палива в безперервному і імпульсному режимі;
герметизація робочого простору печі здійснюється оригінальними пристроями;
футеровка печі проводиться сучасними малоінерційними волокнистими матеріалами і жароміцних бетоном;
система теплової автоматики забезпечує стабілізацію теплового режиму печі по енергозберігаючим алгоритмам і можливість включення в цехову інформаційну мережу.