ІНЖІНІРІНГ

Інжинірингова політика підприємства

Проектно-конструкторська та науково-дослідницька школа НКМЗ відома своїми унікальними машинами в області прокатобудування, екскаваторобудування, створення ковальсько-пресового і підйомно-транспортного обладнання.

Інжинірингова політика підприємства полягає в доведенні науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок до стадії виробництва.

Завдяки їй формуються передумови для безперервного впровадження новітніх технологічних процесів в металургійному, зварювальному, механо-складальному та інших виробництвах.

Застосовувана на НКМЗ комп'ютерна система технічної підготовки виробництва базується на сучасних програмних і технічних засобах та реалізує управління даними про виріб на протязі всього життєвого циклу: від концептуального проектування до етапу експлуатації.

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА

СТАЛЕПЛАВИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

Процес отримання якісної сталі

Технологічний комплекс сталеплавильного виробництва НКМЗ повністю оновлений і сформований за власним інжинірингу включає: 1 електродугова піч ДСП ємністю 50 тонн; 2 електродугові печі ДСП ємністю по 12 тонн; 1 електродугова піч ДСП ємністю 5 тонн; 2 установки позапічної обробки сталі "Ковш-піч"; ділянку вакуумної обробки сталі на базі паро-ежекторного насоса і 4-х вакуумних камер в т.ч. вакуумну камеру для проведення процесів VD і VOD.

Виплавка металу проводиться в сталеплавильних агрегатах з минималь-ними витратами часу, потім метал піддається позапічної обробки на установках "Ковш-піч" і вакуумної обробки. Залежно від заданого хімічного складу і необхідних властивостей стали, розливання може вироб-водитися в вакуумі - зверху або на повітрі - сифонним способом.

Технічні можливості cталеплавільного виробництва дозволяють отримати ковальські злитки масою від 1,6 до 170 тонн і до 200 тонн рідкого металу для виробництва сталевих виливків.

ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО

Проектування ливарних процесів

Технічні можливості ливарного виробництва дозволяють виготовити виливки з: вуглецевих, легованих, високолегованих марок сталі; сірого, високоміцного, антифрикційного і спеціального чавуну; бронзових сплавів.

Виливки виготовляються до машин власного виробництва, а також для інших виробників спеціального устаткування: гідротехнічного, енергетичного, суднобудівного, підйомно-транспортного, гірничорудного і металургійного виробництва.

Для кольорового лиття є парк машин відцентрового лиття. Сучасне виготовлення сумішей обладнання фірм FAT і GUT (Німеччина), використання нових матеріалів при виготовленні ливарних форм по «фура-процесу», забезпечує можливість отримати виливки наступного розважування (в тоннах):

Використання комп'ютерних систем інженерного аналізу (САЕ) MAGMASoft (Німеччина) і LVMFlow (Росія) дозволяє розробляти технологічні процеси виготовлення відливок - гарантованої якості.

КОВАЛЬСКО-ПРЕСОВЕ ВИРОБНИЦТВО

Автоматизовані кувальні комплекси

Технічні можливості ковальсько-пресового виробництва дозволяють забезпечити випуск поковок масою від 0,2 до 110 т з ковальських злитків від 1,6 до 170 т, з вуглецевих, конструкційних, інструментальних і високолегованих марок стали.

Процес вільного кування відбувається на автоматизованих кувальних комплексах в технологічного взаємозв'язку з нагрівальним, термічним і підйомно-транспортним устаткуванням під управлінням автоматизованих систем (АСУ ТП).

ТЕРМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

Технічні можливості термічного виробництва дозволяють виконати багато видів термічної обробки і забезпечити виробам необхідні фізичні і механічні властивості.

Автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУ ТП), роблять повне ведення і стабілізацію теплового режиму в печі, згідно із заданими програмами режимів нагріву, охолодження та енергозбереження, забезпечуючи перепад температури до ± 5 ° C.

Великий парк нових термічних печей і агрегатів оснащений:
- ефективними імпульсними системами нагріву і охолодження на базі швидкісних газових пальників, обладнаних електророзжигом, контролем факела і вбудованих в фурми подачі охолоджуючого повітря.
- футеровкою з сучасних керамоволокністих малоінерційних вогнетривких і теплоізоляційних матеріалів виробництва фірм Parok (Фінляндія) і Keratech (Чехія);
- швидкісними пальниками з імпульсною системою спалювання газу.

ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ

Загальна характеристика виробництва

Производство металлоконструкций НКМЗ характеризуется высокой мобильностью и уникальными техническими возможностями по производству продукции и способно выполнить любые заказы для металлургического сталеплавильного, прокатного, грузоподъемного, доменного и других производств в соответствии со стандартами DIN, EN, ISO.


Інженерно-технічний персонал атестований за такими нормами і правилами: ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском; ДНАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води; ДНАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів; СНиП 3.05.03-85 Будівельні норми і правила. Теплові мережі; СНиП 3.05.04-85 Будівельні норми і правила. Зовнішні мережі та споруди водопостачання і каналізації та іншої нормативно-технічною документацією, яка передбачає високу якість зварювальних робіт.


Производственный персонал аттестован в соответствии
с ДНАОП 0.00-1.16-96 по способам сварки:
- ручная дуговая сварка (111);
- дуговая сварка под флюсом проволочным электродом (121);
- дуговая сварка плавящимся электродом в инертных газах (131);
- дуговая сварка плавящимся электродом в активных газах (135);
- дуговая сварка порошковой проволокой с защитой активным газом (136);
- дуговая сварка порошковой проволокой в инертных газах (137);
- дуговая сварка вольфрамовым электродом в инертных газах с присадочной проволокой или без нее (141).

МЕХАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

Парк металорізального обладнання налічує близько 820 верстатів і обробних центрів, в тому числі виробництва фірм Німеччини, Італії, Швейцарії, Японії і т.д.
Реалізуються технології, що забезпечують обробку деталей масою від декількох грамів до 300 т.
НКМЗ не відчуває проблем при механообработке складних корпусних і базових деталей.
Потужності НКМЗ і його інженерно-технічний потенціал дозволяють виготовляти практично будь-які вироби машинобудування, що відповідають вимогам міжнародних стандартів і бажанням найвимогливіших замовників.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

АВТОМАТИЗАЦІЯ

Конструкторско-виробничий центр "НКМЗ-Автоматика"

Конструкторсько-виробничий центр (КПЦ) "НКМЗ-Автоматика" є офіційним партнером і авторизованим системним інтегратором департаменту автоматизації та приводу Siemens AG, а також фірм Schneider-Electric і Rittal.
Центр включає в себе потужний проектно-конструкторський відділ, висока кваліфікація і великий досвід інженерів-розробників якого дозволяють розробляти керуюче технологічне програмне забезпечення будь-якої складності для всіх галузей важкої промисловості і практично всіх областей машинобудування.

В рамках реалізації АСУТП програмування здійснюється на різних рівнях автоматизації: рівень PCL - контролери Siemens, Schneider-Electric, ABB, GE Fanuc і ін .; рівень АСУ ТП - SCADA-системи (Siemens WinCC, InTouch, FactoryLink та ін.); рівень інтеграції - системи на основі СУБД ORACLe, MS SQL, призначені для інтеграції технологічних даних АСУ ТП в корпоративну систему даних підприємства; системи моніторингу стану обладнання і реалізації технології з поданням автоматично формованих звітів для менеджерського складу.

Розробка нових систем ведеться на основі набутого досвіду та відповідно до корпоративних стандартів на проектування та розробку програмного забезпечення. 

При создании систем визуализации используются SCADA-системы мировых лидеров данной области