Метою розробки комбайна УКН400 стало створення очисного комбайна високого технічного рівня з підвищеною надійністю приводів виконавчого органу, оснащеним вбудованою системою подачі з частотним регулюванням швидкості подачі і забезпечує виїмку вугілля з пластів з неспокійною гіпсометріей в лавах довжиною до 400 м, в яких випускаються комбайни 1К101У, К103М , УКД200 з винесеною системою подачі застосовуватися не можуть.
Комбайн призначений для механізованого виїмки вугілля з пластів в очисних вибоях пологих і похилих пластів потужністю 0,8 - 1,5 м, просуваються по простяганню з кутами нахилу до 35, а також по повстанню і падінню з кутами до 10, при опірності вугілля різанню до 360 кН/м.