Професія (посада)
Кількість
вакансій
Розмір заробітної
плати, грн
Освіта
Досвід роботи
Заявка
Інженер - программіст
3
9000-40000
вища
бажаний
подати заявку
Слюсар механозбірних робіт
8
9000-14000
середньо-спеціальна
бажаний
подати заявку
Слюсар зі складання металоконструкцій
5
12000-20000
середньо-спеціальна
бажаний
подати заявку
Коваль
1
14000-24000
середнє
бажаний
подати заявку
Токар-розточувальник
12
22000-50000
середньо-спеціальна
бажаний
подати заявку
Токар
20
22000-50000
середньо-спеціальна
бажаний
подати заявку
Токар-карусельник
2
22000-50000
середньо-спеціальна
бажаний
подати заявку
Зуборізальник
2
22000-50000
середньо-спеціальна
бажаний
подати заявку
Другий робочий верстатника широкого профілю
25
9700-16200
середньо-спеціальна
навчання на місці
подати заявку
Мастер
4 10000-15000
середньо-спеціальна
бажаний
подати заявку

Адаптація та навчання

Навчання та адаптація персоналу здійснюється в рамках системи професійної підготовки персоналу за такими основними напрямками:
- первинне навчання, адаптація та перепідготовка відповідно до стратегії розвитку підприємства і специфікою виконуваних робіт;
- навчання для ліквідації розриву між корпоративними вимогами і наявним рівнем кваліфікації і професійної підготовки;
- навчання для освоєння нових прийомів і методів виконання трудових операцій;
- навчання для підвищення загальної кваліфікації;
- навчання за новими напрямами розвитку підприємства.

Особливе місце в системі навчання займає адаптація і підготовка робочих верстатних професій. Щорічно згідно з Положенням «Про організацію і стимулювання підготовки верстатників в виробничих умовах ПрАТ« НКМЗ »проходять підготовку близько 100 молодих верстатників.

З метою вдосконалення організації виробництва і праці на робочих місцях та вдосконалення програми підготовки проводиться постійний моніторинг навчання та адаптації молодих робітників верстатних професій.

Функціонуюча на заводі система наставництва забезпечує адаптацію як робочих, так і молодих фахівців до умов виробництва, доводить відповідність їх освітньо-кваліфікаційного рівня до вимог робочого місця.

Піклуючись про своє майбутнє, завод надає значну допомогу вищим та професійно-технічним навчальним закладам в організації і проведенні виробничої та переддипломної практики для студентів і учнів, в рамках дуальної системи освіти. Це дозволяє вести відбір перспективних студентів та учнів вже з початкових курсів і індивідуально готувати їх до подальшого працевлаштування на підприємстві.