Aluminum Hot Rolling Mill


Стани холодної прокатки алюмінієвих та стальних полос працюють сьогодні на багатьох заводах чорної та кольорової металургії в країнах СНГ та за кордоном.
При проектуванні прокатних станів застосовується комплекс програмних засобів за автоматизованим розподілом, проектуванням та оптимізацією технологічних режимів, так і конструктивних параметрів майбутнього обладнання.
При цьому вирішується ряд основних актуальних завдань:
оснащення прокатних станів швидкодіючими гідравлічними нажимними високочувствительними механізмами, а також високоефективні механізми попереднього та оперативного регулювання полос;
оптимізація технологічних режимів використання та використання високоефективних технологічних смазів;
розробка, дослідження та промислове освоєння нових технологічних процесів прокаток, здатних інтенсифікації технологічних режимів та підвищення якості готового проката.