Більше ніж 80% листового гарячого прокату в країнах СНГ виробляється на широкополосних станах, виготовлених на НКМЗ.
Совершенствование конструкцій цих станів у програмі НКМЗ постійно відтворюється особовим увагою. Це освічено високий рівень у світовому виробництві гарячого плоского проката, а також використання вимог користувачів до його якості. У процесі розвитку технологій гарячих прокаток ведеться пошук найбільш оптимальних схем широкополосних станів, забезпечення вимог до енергозбереження, зменшення капітальних затрат, розширення технологічних можливостей, підвищення рівня автоматизації.
Перспективні технології реалізуються, у тому числі, в результаті реконструкції діючих станів. При виконанні реконструкцій НКМЗ особове увагу виділяється:
рішенням, що дозволяють максимально скоротити простої умови проведення заходів з модернізації;
максимально можливому використанню існуючого обладнання;
максимально можливого збереження існуючих фундаментів для скорочення будівельно-монтажних робіт.