Млини кульові
з центральним розвантаженням

Млини кульові з решіткою

Млини стрижневі
з центральним розвантаженням

Млини рудногаличні

Млини самоздрібнювання і
напівсамоздрібнювання

До традиційних видів серійної продукції, виробленої НКМЗ, відносяться рудо і углеразмольную, а також цементні млини. Широкий номенклатурний ряд даного обладнання дозволяє успішно співпрацювати з гірниками багатьох країн світу. Слід зазначити, що дані млини відповідають технічному рівню і експлуатаційним вимогам, властивим техніки даного класу провідних світових фірм-виробників. 

В останні роки НКМЗ спільно з Національним гірничим університетом (р.Дніпро) почав освоювати нову технологію розмелювання. Даний проект передбачає створення і промислове впровадження ресурсозберігаючих млинів примусового самоздрібнювання (МПС).