Якість для НКМЗ - стратегічний показник конкурентоспроможності

Функціонуюча на НКМЗ система менеджменту якості охоплює всі вимоги міжнародного стандарту ISO 9001 і не містить винятків (невикористоруємих вимог).

У 2021 р. міжнародним органом по сертифікації TUV-Thuringen (Німеччина) на підприємстві проводився ресертифікаційний аудит системи менеджменту якості на відповідність вимогам стандарту ISO 9001 діє до: 2015. За результатами аудиту НКМЗ виданий міжнародний сертифікат TUV International Certification (TIC). Термін дії сертифіката - до листопада 2024 р

Орган по сертифікації зареєстрованого товариства TUV Thuringen має атестати акредитації DAkkS (Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) на право здійснювати сертифікацію систем менеджменту відповідно до стандарту DIN EN ISO 9001. Німецький орган по акредитації DAkkS є членом Угоди про взаємне визнання сертифікатів MLA. Це означає, що видані їм сертифікати відповідності вимогам зазначеного стандарту мають міжнародне визнання, тому що визнаються у всіх країнах, які підписали угоду IAF MLA - в Європі, Японії, США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Китаї та ін.

У 2021 р. провідна компанія з надання кваліфікаційних послуг у всьому світі Lloyd Register (Англія) затвердила НКМЗ як виробника відповідно до вимог компанії Lloyd Register до поковки з вуглецевої, вуглецево-марганцевої і легованої сталі (максимальна вага 60 тонн). Термін дії сертифіката - до липня 2024 р

У 2021 р. класифікаційне товариство Російський морський регістр судноплавства (Росія) визнав НКМЗ виробником сталевих поковок з вуглецевої, вуглецево-марганцевої і легованої сталей, масою до 60 тонн, призначених для суднобудування і суднового машинобудування, що задовольняють вимоги частини XIII «Матеріали» правил класифікації та побудови морських суден, під наглядом Регістру. Термін дії сертифіката - до жовтня 2026 р

В 2020 р. міжнародна компанія з питань інспектування, тестування та сертифікації Bureau Veritas (Франція) визнала НКМЗ виготовленням сталевих поводок з углеродистої, углеродисто-марганцевої та легірованої сталей, відповівши на вимоги правил Bureau Veritas щодо матеріалів та матеріалів для класифікації морських пристроїв. Срок дії сертифіката - до жовтня 2025 р.

Сертифікація


«Стати рівним серед кращих на світовому індустріальному ринку, виробляти найкраще обладнання в найліпший спосіб"

Для досягнення поставлених цілей і реалізації основних напрямів діяльності в області якості, на НКМЗ здійснюється:

постійний аналіз сучасних і перспективних вимог до продукції, що випускається важкого, транспортного, енергетичного машинобудування та тенденції розвитку цих галузей;

технічне переозброєння і реконструкція підприємства, застосування новітніх технологій виготовлення продукції і методів організації виробництва, розширення і вдосконалення системи сервісного обслуговування;

вибір надійних постачальників якісної сировини, матеріалів і комплектуючих виробів, розвиток плідної співпраці з основними постачальниками на довготривалій, взаємовигідній основі;

вдосконалення управління підприємством на основі проведеного реінжинірингу бізнес-процесів, концепції бережливого виробництва, створення процесо-орієнтованого підприємства з гнучкою організаційною структурою, що адаптується до конкретних умовами бізнесу та виробництва;

безперервне вдосконалення системи менеджменту якості, що відповідає вимогам ISO 9001: 2015 і особливостям виробництва;

облік впливу факторів невизначеності та ризиків на досягнення поставлених цілей в області якості;

підвищення кваліфікації персоналу та залучення керівників усіх рівнів, фахівців і виробничих робітників у діяльність по поліпшенню якості і культури праці, виробничих відносин, шляхом вдосконалення діючих мотиваційних механізмів і створення нематеріальних схем мотивацій, розвитку і поліпшення соціальної сфери.

Контроль якості

Продукція, що випускається НКМЗ, відповідає вимогам нормативних документів і запитам споживачів, що дозволяє їй успішно конкурувати на світовому ринку.

Система контролю якості дозволяє відстежувати відповідність параметрів після кожного технологічного переділу.

Випробувальний центр НКМЗ має необхідне сучасне випробувальне обладнання від провідних світових виробників для проведення якісного контролю і забезпечує весь комплекс контрольних випробувань продукції, що виготовляється, зокрема:

визначення хімічного складу стали, чавуну, кольорових сплавів в процесі їх виробництва;

весь спектр випробувань механічних властивостей металу поковок, виливків і т.д .;

вивчення стану макро- і мікроструктури металу;

проведение контроля поковок, отливок, сварных соединений и наплавок и т.д. на наличие внутренних и поверхностных дефектов неразрушающими методами: ультразвуковым, радиографическим, магнитопорошковым, капиллярным, визуальным, измерительным.

Центральна заводська лабораторія акредитована Національним агентством акредитації України на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», атестат акредитації №201493 від 26.01.2021.
Компетентність персоналу ЦЗЛ підтверджена українськими та зарубіжними навчально-атестаційними центрами.

Нагороди та досягнення

НКМЗ плідно працює в системі світової індустрії. Машини з маркою «НКМЗ» експортовані в 79 країн світу, в т.ч. до Франції, Нідерландів, Словаччини, Румунії, Китай, Італію. Триває тісна співпраця з підприємствами РФ, Казахстану, Білорусі.

НКМЗ входить в 100 кращих підприємств України.

Президент компанії Скудар Г.М. - кращий топ-менеджер України за підсумками конкурсу «Людина року».

У конкурсі «Всеросійська марка» (III тисячоліття) «Знак якості XXI століття» отримано понад 60 Знаків якості «Всеросійська марка».

Визнанням лідерства є перемога в національному конкурсі якості та отримання сертифікату Європейського фонду управління якістю «Визнання досконалості в Європі - 5 *».