Виробництво валкiв та енергетичного устаткування

Увага! Попередні електронні адреси більше не активні

Директор виробництва Шрайдер
Артур Вікторович

shrayder@nkmz.com
Головний інженер Буртасенков
Валерій Сергійович

burtasenkov@nkmz.com
Начальник відділу
маркетингу та контрактів
Дардесов
Андрій Олександрович

dardesov@nkmz.com