У ПрАТ «НКМЗ» відбулися збори акціонерів

28 квітня у ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (Краматорськ Донецької обл.) відбулися річні загальні збори акціонерів. Вони проходили з дотриманням всіх запобіжних заходів – масочного режиму та безпечної дистанції.

Акціонери розглянули і затвердили звіт правління акціонерного товариства про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «НКМЗ», звіти наглядової ради та ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» за 2020 рік і висновок ревізійної комісії щодо річного звіту за 2020 рік. Робота правління, наглядової ради і ревізійної комісії була визнана задовільною.

Зі звітом правління виступив виконуючий обов’язки голови правління ПрАТ «НКМЗ» зам. генерального директора підприємства з економіки та фінансів Ю.І. Боярський. Він, зокрема, зазначив, що на тлі падіння показників промислового виробництва в Україні основні техніко-економічні показники роботи НКМЗ у 2020 році у порівнянні з 2019 відображають позитивну динаміку: надходження грошових коштів склало – 100,9%; товарної продукції виготовлено – 100,4%. Середньомісячна зарплата одного працівника у 2020 році у порівнянні з 2019 збільшилася на 6,9% і склала 17329 грн.

Акціонери прийняли рішення про розподіл прибутку, про виплату дивідендів та затвердили розмір річних дивідендів 2000 грн. на акцію.

На зборах акціонерів було затверджено: внесення змін до Статуту ПрАТ «НКМЗ», надання права підпису статуту товариства в новій редакції генеральному директору ПрАТ «НКМЗ», а також внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПрАТ «НКМЗ» і в тексти внутрішніх положень товариства.

Прес-служба НКМЗ