В ПрАТ НКМЗ відбулися збори акціонерів

29 липня в ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (Краматорськ Донецької обл.) Відбулися річні загальні збори акціонерів. Воно проходило в повній відповідності з рекомендаціями ВООЗ, в масочний режим, з дотриманням безпечної дистанції.

На зборах були розглянуті звіти правління акціонерного товариства про фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НКМЗ», наглядової ради і ревізійної комісії ПАТ «НКМЗ» за 2019 рік, розподіл прибутку товариства за 2019 рік, прийнято рішення про виплату дивідендів та затверджено розмір річних дивідендів.

Виступив зі звітом голова правління ПрАТ НКМЗ, генеральний директор підприємства Г.С. Суков, зокрема, зазначив, що на тлі падіння показників промислового виробництва в Україні на НКМЗ за підсумками 2019 року до відповідних показників 2018 року досягнуто значне зростання: надходження грошових коштів – 20,8%; обсягу реалізованої продукції – 17,9%; товарної продукції – 15,4%; обсягу механоізделій – 5,1%.

Також відзначається позитивна динаміка в першому півріччі 2020 року, в тому числі, частка експорту в складі товарної продукції зросла до 73,8%, темп зростання реалізації продукції склав 100,7%. Середньомісячна зарплата одного працівника за перше півріччя 2020 року склала 16939,8 грн., І перевищила значення 2019 року на 9,8%. Обсяг інвестицій в розвиток заводу виріс щодо 2019 року на 75,3%.

Загальні збори акціонерів переважною кількістю голосів (99,9%) затвердили річний звіт і результати діяльності товариства за 2019 рік. Також акціонери погодилися з пропозицією голови правління ПрАТ НКМЗ Г.С. Сукова про розподіл прибутку, при якому 33% прибутку йде на поповнення оборотних коштів, в тому числі на здійснення технічного переозброєння підприємства.

Збори також ухвалили рішення про виплату дивідендів з розрахунку 2000 Грн. на акцію. Виплата дивідендів буде проводитися після 20 серпня.