Зміна керівництва ПрАТ «НКМЗ»

31 серпня 2020 р Наглядова Рада ПрАТ «НКМЗ» припинив повноваження Голови Правління Сукова Геннадія Сергійовича і з 01 вересня 2020 р призначив тимчасово виконуючим повноваження Голови Правління товариства Боярського Юрія Івановича.

Відомості про зміну керівника ПрАТ «НКМЗ» внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ».

Плідна співпраця

НКМЗ співпрацює з Об’єднаним інститутом ядерних досліджень (ОІЯД, Дубна) з 2002 року. За ці роки НКМЗ брав участь в масштабному проекті колайдера NICA, створенні обладнання для прискорювальних комплексів, специфічного нестандартного обладнання складних фізичних установок, в тому числі муздрамтеатру для магніту МРD, його вакуумної камери і вакуумних обсягів циклотрона ДС280 (циклотрон – резонансний циклічний прискорювач важких частинок (протонів , іонів), що працює при постійному в часі магнітному полі).

У 2010 розпочалася співпраця НКМЗ з лабораторією фізики високої енергії (ЛФВЕ) ОІЯД. Для ЛФВЕ були виготовлені і поставлені специфічні вироби. Слід відзначити повну відсутність технічної документації, її просто не існувало. У замовника була лише ідея, і конструктори НКМЗ змогли втілити її в технічну документацію та успішно виготовити ці вироби. Все призначене ОІЯД обладнання вимагало строго виконання умов технічного завдання та найвищої якості.

У серпні АТ НКМЗ отримав лист від повноважного представника уряду України в Об’єднаному інституті ядерних досліджень в якому, зокрема, йдеться: «Від імені директорату Об’єднаного інституту ядерних досліджень (ОІЯД) я хотів би висловити Вам, а через Вас і керівництву і співробітникам Новокраматорського машинобудівного заводу (м.Краматорськ) нашу величезну подяку і вдячність за внесок в реалізацію комплексного проекту прискорювача для Фабрики надважких елементів – великого досягнення ОІЯД в області глобальної науково-дослідної інфраструктури ».

Об’єднаний інститут ядерних досліджень – великий міжнародний багатоплановий центр, заснований урядами 18 держав, зареєстрований ООН. Крім Росії, Польщі, Чехії, України, Словаччини на урядовому рівні з ОІЯД співпрацюють Німеччина, Італія, Єгипет, ПАР та інші країни. Даний інститут має тісні контакти з Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН), а конкретніше, задіяний в понад півтора десятка фундаментальних досліджень.

Всі роки співпраці з ОІЯД були плідними, а висновки керівників лабораторій інституту підтверджували високий інжиніринг та якість продукції НКМЗ, призначеної для вивчення високих енергій.

В ПрАТ НКМЗ відбулися збори акціонерів

29 липня в ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (Краматорськ Донецької обл.) Відбулися річні загальні збори акціонерів. Воно проходило в повній відповідності з рекомендаціями ВООЗ, в масочний режим, з дотриманням безпечної дистанції.

На зборах були розглянуті звіти правління акціонерного товариства про фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НКМЗ», наглядової ради і ревізійної комісії ПАТ «НКМЗ» за 2019 рік, розподіл прибутку товариства за 2019 рік, прийнято рішення про виплату дивідендів та затверджено розмір річних дивідендів.

Виступив зі звітом голова правління ПрАТ НКМЗ, генеральний директор підприємства Г.С. Суков, зокрема, зазначив, що на тлі падіння показників промислового виробництва в Україні на НКМЗ за підсумками 2019 року до відповідних показників 2018 року досягнуто значне зростання: надходження грошових коштів – 20,8%; обсягу реалізованої продукції – 17,9%; товарної продукції – 15,4%; обсягу механоізделій – 5,1%.

Також відзначається позитивна динаміка в першому півріччі 2020 року, в тому числі, частка експорту в складі товарної продукції зросла до 73,8%, темп зростання реалізації продукції склав 100,7%. Середньомісячна зарплата одного працівника за перше півріччя 2020 року склала 16939,8 грн., І перевищила значення 2019 року на 9,8%. Обсяг інвестицій в розвиток заводу виріс щодо 2019 року на 75,3%.

Загальні збори акціонерів переважною кількістю голосів (99,9%) затвердили річний звіт і результати діяльності товариства за 2019 рік. Також акціонери погодилися з пропозицією голови правління ПрАТ НКМЗ Г.С. Сукова про розподіл прибутку, при якому 33% прибутку йде на поповнення оборотних коштів, в тому числі на здійснення технічного переозброєння підприємства.

Збори також ухвалили рішення про виплату дивідендів з розрахунку 2000 Грн. на акцію. Виплата дивідендів буде проводитися після 20 серпня.

НКМЗ – підсумки першого півріччя 2020 р

Незважаючи на складну економічну ситуацію, викликану пандемією коронавирусной інфекції (COVID-19), Новокраматорський машинобудівний завод зберігає за собою статус соціально відповідального підприємства.

В першу чергу це пов’язано із забезпеченням відповідного рівня оплати праці працівників підприємства.

За перше півріччя 2020 року забезпечено зростання середньої зарплати по підприємству на 9,8% (в порівнянні з аналогічним періодом 2019 роки) .Размер середньої заробітної плати по підприємству в цілому склав 16 939,8 грн. Середня зарплата верстатника перевищила 27 000 грн.

НКМЗ продовжує нарощувати чисельність робітників верстатних професій шляхом навчання на виробничому майданчику випускників професійно-технічних закладів, а також, залучаючи з ринку праці кваліфікованих фахівців.